FAQ

1 - Για να μάθω την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα πόσα χρόνια θέλω ;

Κάθε επίπεδο ΕΝΓ απαρτίζεται από 120 ώρες.

Τα υποχρεωτικά επίπεδα είναι 4, δηλ. τα ΕΝΓ1, ΕΝΓ2, ΕΝΓ3 και ΕΝΓ4.

Συνήθως μια διδακτική χρονιά αναλογεί σε ένα επίπεδο ΕΝΓ.

Άρα χρειάζονται 4 χρόνια για να μάθει κάποιος καλά την ΕΝΓ.

Αν παρακολουθήσεις και εντατικά τμήματα, ίσως καταφέρεις να τελειώσεις σε 2 χρόνια. 

2 - Για κάθε επίπεδο ΕΝΓ πόσα μαθήματα χρειάζεται να παρακολουθήσω ;

Τα μαθήματα συνήθως είναι δίωρα και δύο φορές κάθε βδομάδα.

Άρα, απαιτούνται κάθε μήνα 16 ώρες τουλάχιστον και τελειώνεις σε 8 μήνες.

Τα εντατικά τμήματα, όταν υπάρχουν, τελειώνουν σε 3 μήνες, αλλά είναι τρίωρα 3 φορές τη βδομάδα για να προλάβεις να τελειώσεις για να προχωρήσεις  στο επόμενο επίπεδο ΕΝΓ. 

3 - Για να περάσω στο επόμενο επίπεδο ΕΝΓ τι απαιτείται να κάνω ;

Οφείλεις να υπογράφεις το παρουσιολόγιο του τμήματος, που θα γραφτείς, και έχεις δικαίωμα μόνο 20 ώρες απουσίας, ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή όχι, δηλ μόνο 10 δίωρα μαθήματα το χρόνο.
Επίσης, αξιολογείται η απόδοσή σου στην ΕΝΓ κάθε τρίμηνο με διάφορους τρόπους.
Ο Υπεύθυνος Σπουδών μαζί με τον δάσκαλό σου αποφασίζουν αν είσαι έτοιμος για να προχωρήσεις στο επόμενο επίπεδο ΕΝΓ.

4 - Για να γραφτώ στο Κέντρο Εκμάθησης της Νοηματικής Γλώσσας του ΚΕΤ τι χρειάζομαι ;

Να πληρώσεις 20 ευρώ για την εγγραφή σου, να δώσεις μια φωτογραφία σου, να συμπληρώσεις μία αίτηση που θα σου δοθεί εκεί και αν προέρχεσαι από άλλο κέντρο ΕΝΓ τότε δίνεις και μια απλή φωτοτυπία της βεβαίωσης γνώσης σου ΕΝΓ για να γραφτείς στο αμέσως επόμενο επίπεδο ΕΝΓ που σου αναλογεί.

5 - Πριν γραφτώ θα ήθελα να ξέρω πόσα είναι τα μηνιαία δίδακτρα και αν γίνονται ευκολίες στη πληρωμή ;

Τα δίδακτρα κυμαίνονται συνήθως στα 50-70 ευρώ τον μήνα ανάλογα με το επίπεδο ΕΝΓ (για τα επίπεδα ΕΝΓ1 έως ΕΝΓ4).
Όσον αφορά την τακτική πληρωμή τους ασφαλώς και δεν σας κυνηγάμε κάθε μήνα! Ειδικά στη παρούσα κατάσταση...
Μας ενδιαφέρει η όρεξη και το πάθος σας στη ΕΝΓ και όχι τόσο η τσέπη σας.
Βρίσκουμε λύσεις όταν βλέπουμε δυσκολίες εκ μέρους σας.
Τα εντατικά τμήματα είναι «πακέτο» και κατόπιν συμφωνίας μαζί σας.

6 - Μετά το πέρας ενός επιπέδου ΕΝΓ και εφόσον το έχω περάσει επιτυχώς θα πάρω βεβαίωση ;

Εφόσον πετύχετε στην αξιολόγηση στο επίπεδο ΕΝΓ που γραφτήκατε, θα σας δοθεί η σχετική βεβαίωση γνώσης ΕΝΓ για κάθε νόμιμη χρήση. Σημειωτέον, ότι κάθε χρόνο το ΥΠΕΠΘ με υπουργική εγκύκλιο μας περιλαμβάνει στη κατάσταση συνεργαζόμενων με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) κέντρων ΕΝΓ και άρα η βεβαίωση σας είναι χρήσιμη και αποδεκτή.

7 - Όταν περάσω επιτυχώς όλα τα επίπεδα ΕΝΓ, δηλ τα επίπεδα ΕΝΓ1, ΕΝΓ2, ΕΝΓ3 και ΕΝΓ4 τι πρέπει να κάνω μετά ;

Πολύ σωστή ερώτηση!
Για να θεωρηθείς ότι κατέχεις άρτια και εμπεριστατωμένα την ΕΝΓ πρέπει και υποχρεούσαι να δηλώσεις συμμετοχή στις εξετάσεις επάρκειας ΕΝΓ, που διοργανώνει η OMKE από το 2000 έως και σήμερα και αυτό μέχρι να συσταθεί επίσημος φορέας αξιολόγησης από το ΥΠΕΠΘ.
Όταν περάσεις τις εξετάσεις αυτές λαμβάνεις την βεβαίωση ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της ΕΝΓ ή οποία είναι αναγνωρισμένη από το ΥΠΕΠΘ. Το ΚΕΤ συνεργάζεται με τη ΟΜΚΕ και διατηρεί ψηλά τον πήχη της εκπαίδευσης των μαθητών του.

8 - Έχετε τμήματα διερμηνέων ;

Ασφαλώς και έχουμε και μάλιστα με ειδικευμένους και πεπειραμένους πιστοποιημένους καθηγητές, την κα Ζήκα Ρωξάνη, διερμηνέα ΕΝΓ, και την κα Δημοπούλου Αγάπη, δασκάλα ΕΝΓ, οι οποίες διδάσκουν εδώ κατά αποκλειστικότητα!
Μπορούμε να σας εγγυηθούμε την επιτυχία, εφόσον όμως κι εσείς ενδιαφέρεστε πραγματικά για αυτή τη κατεύθυνση ως μελλοντικό επάγγελμα.
Παράλληλα με την εκπαίδευσή σας θα εξασκείστε τακτικότατα με πρακτικές διερμηνείας σε συνεργασία με την ΟΜΚΕ και πρακτικές διερμηνείας με εποπτεία.
Θα σας ανατίθενται και εντατικές εργασίες σχετικά με την Κοινότητα των Κωφών και θα παρακολουθείτε θεωρητικά μαθήματα γλωσσολογίας καθώς και εξειδικευμένης διερμηνείας με τους συνεργάτες μας, εφόσον το επιθυμείτε.

9 - Τι απαιτείται για να γραφτώ στο τμήμα διερμηνέων ;

Για τη εγγραφή σας πρέπει να έχετε περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις της ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, όπως προαναφέρθηκε στη απάντηση στη ερώτηση Νο 7.
Επίσης, θα χρειαστεί να περάσετε από συνέντευξη προκειμένου να συμμετάσχετε στα τμήματα αυτά. Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή.
Θα αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης ΕΝΓ, το ενδιαφέρον σας και ο ελεύθερος χρόνος σας, προκειμένου να μπορέσουμε να σας προετοιμάσουμε με τον σωστό τρόπο και να οργανωθούν οι πρακτικές σας (αφού συμπληρωθούν οι προαπαιτούμενες ώρες διδασκαλίας).

10 - Τι απαιτείται για να γράψω το παιδί μου στο παιδικό τμήμα ;

Αν θέλετε να δώσετε στο παιδί σας ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης που να το βοηθά να εξωτερικεύει και να εκφράζει πιο εύκολα σκέψεις και συναισθήματα, και βοηθά στην βελτίωση της αυτοεικόνας και παράλληλα στην ευαισθητοποίηση του, όσον αφορά στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς. Αν το παιδί σας είναι κωφό-βαρήκοο μπορείτε κι εσείς παράλληλα να μάθετε τη ΕΝΓ για τις βασικές καθημερινές επικοινωνιακές σας ανάγκες.. Να έχει ηλικία από 6 έως 12 ετών.

Μήπως δεν βρείτε την απάντηση στις παραπάνω ερώτημα; Ρωτήστε Είναι